ชื่อ วัชรา บุญสวัสดิ์
สังกัด
หน่วยงาน 
Asthma

ลงทะเบียน คน เข้ารับการรักษา ครั้ง

COPD

ลงทะเบียน คน เข้ารับการรักษา ครั้ง

94688 13/05/2562 19.4 411
25820 13/05/2562 14.4 444
149411 29/04/2562 26.9 432
934867 02/05/2562 20.2 389
540008468 26/04/2562 21.6 357
34 23/04/2562 19.6 287
510007297 05/04/2562 21.8 362
490007893 11/04/2562 26.6 294
826778 18/04/2562 17.8 460
5100134 17/04/2562 14.6 NaN
496 10/04/2562 23.9 360
5204937 10/04/2562 19.5 375
43905 25/02/2562 17.3 411
480005940 12/03/2562 22.0 445
490026 14/02/2562 22.3 474
81402 14/02/2562 27.2 500
75986 14/03/2562 22.0 550
35782 14/02/2562 25.3 375
22117 14/03/2562 21.5 474
34918 14/03/2562 21.4 475
คลิกที่ HN เพื่อเข้าสู่ AppI คลิกที่ วันที่รักษา เพื่อเข้าสู่ AppII

 
จำนวนผู้เข้าชม Personal Portal = ครั้ง รับ "Private Message" = 0 ข้อความ (ได้เปิดอ่านแล้ว 0 ข้อความ)
จำนวนผู้เข้าชม Blog = 380 ครั้ง รับหนังสือราชการ = 0 ฉบับ (เปิดอ่านแล้ว 0 ฉบับ)
จำนวนกิจกรรมที่ได้บันทึกใน MyDiary = กิจกรรม จำนวนบทความที่ได้สร้างโดย MyArticle = บทความ